Rekrutacja

Informacje podstawowe

1. Dla kogo jest przeznaczona Akademia Rodziny?
Do Akademii Rodziny zapraszamy młode małżeństwa (do 10 lat stażu małżeńskiego) wraz z dziećmi. Akademia przeznaczona jest dla tych, którzy chcą pogłębić swoje więzi, zabezpieczyć małżeństwo przed niszczącymi, rozbijającymi czynnikami, a życie rodzinne uczynić bardziej szczęśliwym. Warunkiem uczestnictwa w Akademii Rodziny nie są ani świadectwa maturalne, ani dyplomy wyższej uczelni.

2. Jak zostanie rozwiązana opieka nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców?
Podczas zajęć dla rodziców dziećmi opiekują się wolontariusze. Zamknięty, położony w okolicach rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie teren Instytutu Ojców Szensztackich stwarza niezliczone możliwości do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wokół domu znajduje się boisko do gry w koszykówkę i nowy, drewniany plac zabaw. Na wypadek gorszej pogody dom rekolekcyjny dysponuje salą zabaw.

3. Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia Akademii Rodziny?
Rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu w roku następnym. W każdym miesiącu odbywa się jeden zjazd uczestników Akademii. Są to spotkania jednodniowe w weekendy, z wyjątkiem ostatniego w czerwcu, które trwa dwa dni (sobota, niedziela). Dokładny harmonogram spotkań znajduje się tutaj.
Zjazdy odbywają się w Józefowie pod Warszawą w Instytucie Ojców Szensztackich przy ul. Nowowiejskiej 12.

4. Jakie są koszty uczestnictwa w Akademii Rodziny?
Opłata rekrutacyjna: brak.
Opłata wpisowa: brak.
Koszt uczestnictwa: 1500 zł (istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na dwie raty). Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych. Prowadzenie Akademii Rodziny odbywa się na zasadach wolontariatu i nie jest działalnością gospodarczą,

Zasady rekrutacji

1. Poznajmy się
Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w Akademii Rodziny, to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503-662-669 lub mailowy: jozefow@akademia-rodziny.pl. Następnie wspólnie z Koordynatorami Akademii będziecie mogli ustalić czas i miejsce rozmowy „w realu”. Celem tego spotkania jest wzajemne osobiste poznanie oraz rozmowa na temat potrzeb zgłaszającej się rodziny w kontekście programu Akademii Rodziny.

2. Kalendarz rekrutacji
Zgłoszenia przyjmujemy od maja do początku września.

3. Limit miejsc i lista rezerwowa
Zajęcia w Akademii Rodziny są prowadzone w formie warsztatów – jej uczestnicy mogą zdobyć nie tylko nową wiedzę na temat rozwoju relacji w małżeństwie i rodzinie, ale również nabyć praktyczne umiejętności w tej dziedzinie. Taka forma pracy wymusza pewne ograniczenia w liczbie uczestników, stąd przewidziany jest limit miejsc. W roku akademickim 2024/25 zostanie przyjętych do Akademii Rodziny maksymalnie 10 rodzin.
Ze względu na różne wydarzenia losowe, które mogą uniemożliwić uczestnictwo w cyklu zajęć zakwalifikowanym rodzinom, zostanie utworzona również rezerwowa lista kandydatów. Rodziny znajdujące się na tej liście zostaną powiadomione o ewentualnym przyjęciu do Akademii Rodziny nie później niż na tydzień przed pierwszym zjazdem.