Wiadomości
Wiadomości PDF Email

Akademia Rodziny w Gdyni zaprasza na III edycję. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2015 r.

Terminy zajęć oraz osoby prowadzące poniżej.

 

Tematy spotkań - wrzesień  – czerwiec 2015/2016

 

 

Tematy spotkań

Prowadzący

Termin zjazdu

1 temat: Wpływ dzieciństwa na życie w małżeństwie

J Demczyna,

JB Gwizdałowie

 

26.09.13

 

2 temat Wartości i normy w życiu rodziny

ks. J Socha

J Demczyna

JB Gwizdałowie

 

24.10.13

3 temat: Poznawanie siebie a szczęście

Ks. Marek Dziewiecki

J Demczyna

JB Gwizdałowie

 

21.11.15

4 temat: Relacje interpersonalne - Droga ku zrozumieniu

Jolanta Podsiadły

 

12.12.15

5 temat: Miłość i duchowość małżeńska

Ks. Jacek Nawrot

Dorota Dźwig

J Demczyna

JB Gwizdałowie

 

09.01.16

6 temat: Wychowanie

Iwona Kałdońska

 

27.02.16

7 temat: Sytuacje trudne w małżeństwie i rodzinie

J Podsiadły

J Demczyna

 

19.03.16

8 temat: Organizacja czasu w rodzinie

J Mika

J Demczyna

 

23.04.16

9 temat: Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego

Jacek Pulikowski

J Demczyna

JB Gwizdałowie

 

21.05.16

10 temat: Małżeństwo i rodzina a inne kręgi

Przedstawiciele wspólnot

w Kościele

 

18.06.16