Lista prelegentów w Józefowie PDF Drukuj

 

Zajęcia w Akademii Rodziny prowadzą doświadczeni wykładowcy z różnych uczelni wyższych w Polsce. Zajmują się oni różnymi dziedzinami wiedzy, ale łączy ich jeden cel – pomoc rodzinie. Wśród prowadzących zajęcia są również osoby praktycznie zaangażowane w pracę na rzecz rodziny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszych prelegentach:

Prof. dr hab. Maria Ryś
- psycholog rodziny – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Podyplomowego Studium Relacji                      Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.

 

 

ś.p. Ks. Prof. dr hab. Jerzy Bajda (1928 - 2012)
- teolog moralista - wykładowca Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Dr Maria Jankowska
- psycholog - wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

 

 

 

 

Dr Alicja Kostka
- teolog moralista. Od lat prowadzi dni skupienia i warsztaty dla kobiet, a także gości z wykładami z duchowości świeckich w Polsce i w Niemczech.       Publicystka, tłumacz.

 

 

Mgr Małgorzata Walaszczyk
- diecezjalny doradca życia rodzinnego w Warszawie, dyrektor specjalistycznej poradni rodzinnej w Warszawie. Prowadzi zajęcia zlecone na       Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

o. Arkadiusz Sosna ISchP
- wieloletni duszpasterz rodzin, Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego w Polsce.

 

 

o. Romuald Kszuk ISchP
- duszpasterz Ruchu Szensztackiego metropolii warszawskiej.

 

 

 

Mgr Jerzy Mika
- Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania, przez wiele lat Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia TAK w Opolu. Instruktor ZHR. Od        1995r.                właściciel firmy doradczej.

 

 

o. Mirosław Żabnicki ISchP
- przez wiele lat pracował jako duszpasterz w Brazylii, był duszpasterzem Ruchu Szensztackiego w metropolii warszawskiej, obecnie asystent        Szensztackiego Związku Rodzin w Polsce, prowincjał Ojców Szensztackich.

 

Mgr Mirosława Kwas
- pedagog, specjalista ds. rodziny.

 

 

 

Dr Paweł Kwas
- teolog, pedagog, specjalista ds. rodziny – prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia zlecone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.